Tištěné reklamní materiály, prospekty a publikace
 

Vytiskneme cokoliv, na dobrém papíře, v bezvadné kvalitě a za adekvátní cenu od vizitek, přes velkoplošné plakáty až k výpravným publikacím. Důkladná pozornost je věnována celému tvůrčímu procesu - grafickým návrhům, překladům, práci v DTP studiu, korekturám i vlastnímu tisku. Na základě požadavků klientů z hlediska počtu výtisků, barevnosti, způsobu grafického zpracování, počtu diapozitivů atp. předložíme kalkulace, které obstojí ve srovnání s návrhy konkurence.